Darbe Kaydediciler

Uygulama: Darbe Kaydediciler, sarsıntıya, darbelere ve titreşimlere hassas olan, transformatörler, rüzgar türbinleri ve 
benzeri ekipmanların yükleme, taşıma, boşaltma ve elleçlenmesi esnasında, maruz kaldıkları, Darbeleri, sarsıntıları,  
sıcaklıkları, nem ve benzer çevre koşullarını, gerçek zamanlı olarak  izlemek  ve kaydetmek için kullanılır. 
Cihaza entegre GPS modülü sayesinde hassas ekipmanın ne zaman ve nerede hasarlandığını tespit etmek 
mümkün olabilmektedir. 
Amaç: Güç ve Dağıtım Trafoları gibi ekipmanların kurulup devreye alınması ve işletilmesi esnasında oluşabilecek arızalar, 
patlamalar sonucu meydana gelebilecek çok yüksek maliyetli hasarları önlemek için, ekipman/tesisin kurulumundan önce 
darbe kaydedicinin kayıtlarının muhakkak incelenip, ekipmanın taşıma esnasında, hasar görmediğinden emin olunması 
gerekir. Ayrıca taşıma kaynaklı hasarların, nerde, ne zaman ve kimin sorumluluğu altında  oluştuğunun, darbe kaydedici 
kayıt ve raporları ile tespiti ve belgelenebilmesi, zarar/ziyanın sigorta şirketinden ve kusurlu taraftan talebi ve tazmini 
için çok büyük önem taşır.