Yağ Konservatörleri için Kauçuk Hava Balonları

                                                                                                                                                                                

 
                
Uygulam: Trafo konservatör tanklarının içindeki yağın ısı değişiklikleri dolayısıyla, genleşmesi ve büzüşmesinden dolayı meydana gelen hacim
değişikliklerini kompanse etmek için kullanılır. Kauçuk balon, bu 
görevini, bir flanştan nefes almak suretiyle genişleyerek veya daralarak, yerine getirir,
Amaç: Balon, atmosferdeki su buharı, azot, ozon ve oksijen, ince tozlar ve duman gibi istenmeyen unsurların 
konservatör tank içerisindeki trafo yağına nüfuz etmesini veya karışmasını önler. Yağın yüzeyindeki basınç 
sürekli olarak atmosfer basıncında tutulur, bu da yağın aşırı doygun 
hale gelmesi ve kabarcık oluşmamasına mani olur. Böylece, yüksek 
 dielektrik dayanımı korunabilir.
Özellikler: Kolay bakım, uzun ömür, korozyon önleyici, trafo tankına havaya maruz kalmadan yağ doldurulabilir.