top of page

Endüstri Mühendisliği Hizmetleri

Verimliliği, karlılığı, kaliteyi arttırmak ve müşteri organizasyonunun uygun ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla; aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini yürütüyoruz.

  • Şirketin işlevlerini ve süreçlerinin analiz edilmesi,

  • Süreç haritalarının hazırlanması, şirketin süreçlerini optimize edecek alanları tanımlamak için değerlendirme yapılması,

  • Gerekli eylemlerin / değişikliklerin tanımlanması,

  • Organizasyon şemasının gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması,

  • Mükemmel iş akışını mümkün kılan ve standart ERP uygulamalarına en uygun olan süreçleri ve formların / şablonların tasarlanması,

  • ERP uygulamalarının, satın alınması ve başlatılması.

bottom of page