top of page

Porselen İzolatörler

Mesnet İzolatörleri

Porselen İzolatör, Mesnet İzolatör, High voltage insulators, İzolatör, Yüksek akım, Porcelain Insulators, Class- 1 insulation, Insulation in the electric apparatus, Elektrik aparatında yalıtım
Porselen İzolatör, Mesnet İzolatör, High voltage insulators, İzolatör, Yüksek akım, Porcelain Insulators, Class- 1 insulation, Insulation in the electric apparatus, Elektrik aparatında yalıtım
Porselen İzolatör, Mesnet İzolatör, High voltage insulators, İzolatör, Yüksek akım, Porcelain Insulators, Class- 1 insulation, Insulation in the electric apparatus, Elektrik aparatında yalıtım
  • Mesnet izolatörleri, yüksek mukavemet sağlar ve çok yüksek kaliteli hammadde kullanmanın yanı sıra, müşteri sonucunda tahriş edici olmayan çalışma performansı sağlar. Mesnet izolatörleri, ürün hakkında geniş bilgi birikimine sahip kalifiye mühendislerimiz tarafından ihtiyaca göre üretilmektedir. Katı çekirdekli izolatörler, genellikle sütun şeklinde bir izolatördür, bir izolatör ünitesine veya bu tür birimlerden oluşan bir düzeneğe sahiptir ve topraktan veya başka bir canlı kısımdan izole edilmiş canlı bir kısma rijit destek vermesi amaçlanır.

Disk İzolatörleri

Porselen İzolatör, High voltage insulators İzolatör, Yüksek akım, Flashover mesafesi, Flaşör voltajı, Porcelain Insulators, Disc Insulators, Yüksek gerilim İzolatörü, Flashover mesafesi, Flaşör voltajı, Delinme voltajı, Flashover distance, Flashover voltage, Puncture voltage
Porselen İzolatör, High voltage insulators İzolatör, Yüksek akım, Flashover mesafesi, Flaşör voltajı, Porcelain Insulators, Disc Insulators, Yüksek gerilim İzolatörü, Flashover mesafesi, Flaşör voltajı, Delinme voltajı, Flashover distance, Flashover voltage, Puncture voltage
Porselen İzolatör, High voltage insulators İzolatör, Yüksek akım, Flashover mesafesi, Flaşör voltajı, Porcelain Insulators, Disc Insulators, Yüksek gerilim İzolatörü, Flashover mesafesi, Flaşör voltajı, Delinme voltajı, Flashover distance, Flashover voltage, Puncture voltage
  • Disk izolatörler, gerekli elektromekanik mukavemeti sağlamak üzere tasarlanmış yüksek gerilim iletim ve dağıtım hatlarında kullanılmaktadır. Disk izolatörler, askı ve gergi sistemlerinde hat iletkenlerine ihtiyaca göre destek ve izolasyon sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

  • Bu disk izolatörleri esas olarak birinci sınıf ıslak prosedürden yapılmıştır. Hatları iletmek ve dağıtmak için en çok kullanılan modellerdir. Müşterilerin gereksinimlerine göre farklı kirli bölgelere uyması ve mekanik mukavemeti için tasarımları değişebilir.

Hollow İzolatörleri

Hollow insulators, Hollow İzolatör, Akım transformatörleri, Devre kesiciler- SF6/ Vakum, Potansiyel Transformatörler, Kapasitif Gerilim Transformatörleri, Current Transformers, Potential Transformers, Capacitive Voltage Transformers, Surge (lighting) Arrestors, Power Transformers Brushings, Wall through Brushings, ESP Controlling Equipment
Hollow insulators, Hollow İzolatör, Akım transformatörleri, Devre kesiciler- SF6/ Vakum, Potansiyel Transformatörler, Kapasitif Gerilim Transformatörleri, Current Transformers, Potential Transformers, Capacitive Voltage Transformers, Surge (lighting) Arrestors, Power Transformers Brushings, Wall through Brushings, ESP Controlling Equipment
Hollow insulators, Hollow İzolatör, Akım transformatörleri, Devre kesiciler- SF6/ Vakum, Potansiyel Transformatörler, Kapasitif Gerilim Transformatörleri, Current Transformers, Potential Transformers, Capacitive Voltage Transformers, Surge (lighting) Arrestors, Power Transformers Brushings, Wall through Brushings, ESP Controlling Equipment
  • Hollow İzolatörler, temel olarak mesken mülklerinde, orijinal ekipmanın iç bileşenlerini farklı hava koşullarından korumak için kullanılır. Ayrıca dış yalıtım sağlamaya yardımcı olurlar.

Tren Yolu İzolatörleri

Railway Insulators, Tren Yolu İzolatörleri, Hafif Raylı ve Hızlı Geçiş İzolatörü, Dönüş İletken İzolatörleri, İkiz veya üçlü disk gerilim izolatörü,
Railway Insulators, Tren Yolu İzolatörleri, Hafif Raylı ve Hızlı Geçiş İzolatörü, Dönüş İletken İzolatörleri, İkiz veya üçlü disk gerilim izolatörü,
Railway Insulators, Tren Yolu İzolatörleri, Hafif Raylı ve Hızlı Geçiş İzolatörü, Dönüş İletken İzolatörleri, İkiz veya üçlü disk gerilim izolatörü,
  • Demiryolu izolatörleri, düşük iletkenliğin yanı sıra çok yüksek bir dirence sahiptir. Atomları, aslında malzeme boyunca hareket etmeyen sıkı bağlı elektronlara sahiptir. Elektronlar her zaman statik olduklarından ve serbest dolaşımda olmadıklarından, akım içinden hiç geçemez. İzolatörler, bir akım kaybını korumanın yanı sıra, akımın akışını basitçe yoğunlaştırarak elektrik akımını daha da verimli hale getirir.

bottom of page