top of page

Yeni Yatırım ve Yatırım Tevsi Projeleri Danışmanlığı

Üretim tesisi yatırımları için aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini veriyoruz:

  • İhtiyaç listesinin ve şartnamelerin hazırlanması,

  • Tesis tasarımı ve yerleşiminin hazırlanması

  • Ekipman şartnamelerinin hazırlanması,

  • Tasarım, mühendislik, Proje yönetimi, Proje kontrol / denetim hizmetlerinin temini ve tedariki,

  • Malzeme, tesis ve teçhizat alımı ve tedariki

  • İnşaat İşleri Yüklenicisinin Seçimi

  • Teknik Montaj Yüklenicisinin Seçimi

  • Test, işletmeye alma, eğitim 

bottom of page