top of page

Müşteri İşlevlerini / Departmanlarını Kurma / Geliştirme Danışmanlığı


Müşteriler Organizasyonu İçindeki, 

  • Sözleşme Yönetimi,

  • Risk ve sigorta yönetimi,

  • İhale yönetimi

  • Proje Yönetimi,

  • Satın Alma, İkmal, tedarikçi kalite yönetimi, tedarikçi geliştirilmesi, 

 

Fonksiyonlarının / departmanların kurulması ve / veya geliştirilmesi için

aşağıdaki ve benzeri danışmanlık hizmetlerini veriyoruz:

  • Görevlerin, hedeflerin ve performans kriterlerinin tanımlanması,

  • Süreçlerin ve iş akışının tasarlanması,

  • Yönetmeliklerin, kuralların, formların / şablonların hazırlanması,

  • Organizasyon şemalarının hazırlanması, 

  • İş üzerinde eğitim, koçluk, geçici yönetim temini

bottom of page